Πληροφορίες σε μορφή easy-to-read / Οδηγίες για ΑμεΑ

Φιλμάκια στη νοηματική γλώσσα

Κορωνοϊός - Μέτρα προστασίας *ΝΕΟ* - νοηματική

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - COVID19 | ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - Νοηματική

Κορωνοϊός - Κατ' οίκον περιορισμός – νοηματική

Coronavirus